Dr. Abdullah ÇİM

Tıbbi Genetik Doktoru
  • Eğitim :
    1999-2005 : Lisans, Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi
    2005-2007: Araştırma Görevlisi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embryoloji A.D. 2007-2011: Doktora, King’s College London, Tıp Fakültesi, Hücre ve Gen Tedavisi
  • İkamet :
    Antalya, Türkiye

İş Deneyimi

2019-Devam: Teknik Sorumlu, Özel Antalya Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezi

2017-2019 : Occupational Physician at Iris Joint Health and Safety Unit (JHSU)/Mavi Baret JHSU 

2012-2016 : Yardımcı Doçent, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi

Kabiliyet ve Becerileri

Moleküler genetic teknikler kullanarak mutasyon analizi (Real-Time PCR, DNA sequencing and fragment analysis), 

Sitogenetik ve Moleküler Sitogenetik Analiz, 

Hücre Kültürü, 

Genetik mühendislik (gen klonlama, plazmid yapılandırma, hücrelere gen aktarımı)

Gen ekpresyon analizi

In vivo proje tasarımı 

Rutin  immunohistokimyasal boyama 

Eserler

Ulusal ve Uluslararası dergilerde yayınlanmış orjinal makale, poster ve sözlü sunumları bulunmaktadır.