Prof Dr. Duran CANATAN

Çocuk/Kan/Genetik Hastalıklar Uzmanı
 • Eğitim :
  1967:Kaman-Karkınyenice İlkokulu
  1970:Antakya Atatürk Ortaokulu
  1973 :Antakya Lisesi
  1979:Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • İkamet :
  Antalya, Türkiye

Mezuniyet Sonrası Eğitim

1980                :Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD

1984                :Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

1990                :Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve       Hastalıkları  AD, Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı

1992                :Basel University Children`s Hospital            Molecular Genetıcs.

Department.SWİTZERLAND              Araştırma Asistanı (6 ay)

1993                :Pediatrik Hematoloji Uzmanı

1993                :Pediatri Doçenti

2001                :Pediatri  Profesörü

2011               :Pediatrik Genetik Uzmanı

Görev Yerleri

1979-1980      :Gençlik ve Spor Bakanlığı (Kurum Doktorluğu)

1980-1984      :Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi,Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

1984-1985      :Dz.K.Foça Üs K.Reviri (Askerlik görevi)

1985-1990      :Elbistan Devlet Hastanesi (Zorunlu hizmet)

1990-1994      :Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

1994 -2001     :Antalya Devlet Hastanesi ,Talasemi ve Kan  Merkezi Müdürü

2001-2006      :Süleyman Demirel  Üniversitesi Hastanesi Kan Merkezi   Md.

2002-2004      :Süleyman Demirel  Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yrd.

2001-2010      :Süleyman Demirel  Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Hastalıkkları AD, Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı Başkanı

2000-2005     :Ulusal Hemoglobinopati Konseyi,Yürütme Kurulu Başkanı

2005-2013      :Talasemi Federasyonu Kurucu Genel Başkanı

2000-2013      :Dünya Talasemi Federasyonu. Türkiye Bilimsel Koordinatörü

2002-2004      :Türk Hematoloji Derneği, Hemoglobin Alt Komite Başkanı

1996-2008      :Türkiye Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği Yönetim Kurulu Üyesi

2005-2010      :Türk Kızılay Derneği Bilimsel Danışman Kurulu üyesi

2018-2020      :Türkiye Sağlık Bilimleri Enstitüsü TACASE Bilim Kurulu Üyesi

Mevcut Görevleri

1996 -:            Akdeniz Kan Hastalıkları Vakfı Kurucu Başkanı

2004 – :           Türk Kan Vakfı Denetim Kurulu Başkanı

2005 – :           Azerbaycan – Haydar Aliyev Vakfı Bilimsel Danışmanı

2008 – :           Türkiye Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği Denetim Kurulu  Başkanı

2013-:             Antalya Genetik Tanı Merkezi Mesul Müdürü

2018 – :           Türkiye Sağlık Bilimleri Enstitüsü TACASE Bilim Kurulu Üyesi

2019 – :           T. C. Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Bilim Kurulu Üyesi

2021 – :            Antalya Bilim Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi

Üyesi Olduğu Sivil Toplum Kuruluşları

 1. Akdeniz Kan Hastalıkları Vakfı (Başkan)
 2. Akdeniz Kan Hastalıkları Derneği
 3. Ulusal Hemoglobinopati Konsey Başkanı (Kurucu Genel Başkan 2000-2005)
 4. Talasemi Federasyonu ( Kurucu Genel Başkan 2005-2013)
 5. Türk Hematoloji Derneği
 6. Türk Pediatrik Hematoloji Derneği
 7. Türkiye Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği
 8. Türk Kan Vakfı
 9. Tıbbı Genetik Derneği
 10. Kök Hücre ve Hücresel Tedaviler Derneği
 11. Çocuk Genetik Derneği

Üyesi Olduğu Yabancı Sivil Toplum Kuruluşları

 1. Europan Haematology Association
 2. International Society of Blood Transfusion
 3. International Society of Haematology
 4. Thalassemia International Federation
 5. Community Genetics

Yayın Kurulu ve Hakem Olduğu Dergiler

 1. Journal of Anemia
 2. Thalassemia reports
 3. Mediterr J Hematol Infect Dis
 4. Turkish Journal Hematology
 5. Pediatric International
 6. Endo-Thal
 7. Hemoglobin
 8. TheJournalCoronovirus
 9. Acta Biomedica
 10. Journal of Virology
 11. Expert Review of Anti-infective Therapy
 12. Journal of Immunopharma
 13. Journal of Future Microbiology